PHOTO

20160402114
20160402115
20160402116
20160402117
20160402112
20160402111
20160402113
IMG_9828
IMG_9647
IMG_7839
IMG_7702
IMG_7180
IMG_7047
IMG_7021
IMG_7029
11.jpg
9.jpg
2.jpg
1.jpg
12.jpg
13.jpg

e-mail : hongcheonywam@gmail.com

telephone : 010-9151-2414

이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 - 마 24:14

강원도 홍천군

내면 자운리 솔무치길 206

홍천예수전도단

  • naver blog
  • Wix Facebook page
  • insta
13.jpg